TRẢI LÒNG NGÀY NHÀ BÁO

Người ta có hơn tám vạn chín trăm ngàn hình ảnh để hình dung một người làm nghề báo. Riêng đối với Traqué, nhà báo vừa là chiến binh vượt gian khó để chuyển tải sự thật, vừa là người đem lại hy vọng bằng những tin tức có lợi nhất cho bạn đọc. 

Còn đối với chính những người làm nghề báo thì sao? Nhà báo định nghĩa nhà báo như thế nào? Mời bạn ngồi xuống, làm tách cà phê và cùng Traqué Studio lắng nghe những phút trải lòng của nhà báo..

SHARE
title-news