Báo giá thiệp cưới

Xin hãy nhớ đọc kỹ nội dung hợp đồng để tránh có sai sót, đặc biệt lưu ý kỹ deadline xem bản in mẫu và deadline nhận thiệp thành phẩm.
Sau đó bạn hãy ký vào hợp đồng và gửi lại cho chúng tôi trong vòng 07 ngày kèm với một khoảng đặt trước là 50% giá trị hợp đồng. 


SHARE
title-news